Giới thiệu hoạt động

NIỀM VUI BẤT NGỜ – Chương trình tổ chức tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cho các trẻ em cơ nhỡ, các mái ấm, nhà mở… Quy mô chương trình nhỏ, thời gian trong ngày, nhưng linh động đáp ứng được yêu cầu cấp thiết (các đối tượng khó khăn) tại thành phố.

Một số chương trình tiêu biểu