TỦ SÁCH CHO EM

Nằm trong hoạt động hỗ trợ giáo dục của quỹ học bổng Bước Chân Nhỏ, TỦ SÁCH CHO EM được đặt đầu tiên tại trường THPT Đắk Glong (Đắk Nông), một trường thuộc huyện nghèo nhất của tỉnh. Thời gian xây dựng tủ sách kéo dài từ 15/5 đến 15/7/2020 với số tiền gây quỹ được là 12,661,640.


Ngày 09/10/2020 các thành viên của quỹ học bổng cùng một số mạnh thường quân (thuộc Đoàn Thanh Niên – Xí Nghiệp Khảo Sát Hàng Hải Miền Nam) đã đến và trao tủ sách cho trường. Với kinh phí chi ra là 11,161,640 để mua hơn 20 đầu sách mới phù hợp với các em bậc THPT. Phần còn lại của số tiền thu được Bước Chân Nhỏ xin đóng góp vào quỹ học bổng để tiếp tục nhân rộng số lượng ứng viên được hỗ trợ học bổng.


Chân thành cám ơn tất cả tấm lòng của quý mạnh thường quân đã đồng hành cùng TỦ SÁCH CHO EM, hy vọng tủ sách sẽ ngày càng nhân rộng thêm các trường trong khu vực.


-Điểm tin| Bước Chân Nhỏ-